National Leader of Azerbaijan

President of Azerbaijan
 

First Vice President of Azerbaijan
 

 

 

Sənədin sorğu edilməsi / Requesting documents

Azərbaycan Respublikasından Baş Konsulluq vasitəsi ilə sənədi sorğu etmək üçün tələb olunan sənədlər.

(Scroll down for English version)

  1. Doldurulmuş Forma;
  2. Baş Konsulluğun adına yazılmış Ərizə
  3. 25 ABŞ dolları məbləğində “money order” (nümunəyə bax) və ya “cashier’s check” (nümunəyə bax). Payable to the Consulate General of Azerbaijan.

    Sorğunun nəticəsindən asılı olmayaraq bu rüsum geri qaytarılmır.
  4. Sorğu edilən sənədin və ya sorğu ilə bağlı müvafiq sənədlərin surətləri (əgər varsa);
  5. Sənəd sahibinin nümayəndəsi tərəfindən sorğu edildikdə, həmin şəxsin doğum şəhadətnaməsinin və ya pasportunun surəti.
Sənədlərin geri qaytarılması üçün poçt xərcləri ödənilmiş zərfi əlavə edin (Zərfin üstünə ünvanınızı yazın və sənədlərin Express Mail ilə geri qaytarılması üçün ödəniş markası yapışdırın).

Diqqət!

Baş Konsulluq sənədlərin poçt vasitəsi ilə göndərişi zamanı itirilməsi və yaxud yararsız hala düşməsinə görə məsuliyyət daşımır.

Sənədlər tam və düzgün tərtib edilmədiyi təqdirdə icraya qəbul olunmadan ərizəçiyə geri qaytarılacaqdır.

 

 

Requesting documents through the Consulate General of the Republic of Azerbaijan

1.       Completed Form;

2.       Letter to the Consulate General;

3.       $ 25 "money order" (see sample) or "cashier's check" (see sample). Payable to the Consulate General of Azerbaijan. This fee, regardless of the result of the request, is not refundable;

4.       Copies of the requested or related documents (if available);

5.       Copy of the birth certificate or passport of the person, if requested by the representative.

 

Attention! A prepaid return envelope is required. Make sure you write your exact address on the prepaid return envelope.

 
The Consulate General is not responsible for the loss of or damage to the documents during shipping.
 
Documents will be returned to the applicant if they are not properly compiled.

 

 

About

Consulate General

The opening of the Consulate General of the Republic of Azerbaijan to Los Angeles and Western States was a significant milestone in the rapidly developing bilateral ties between the United States and Azerbaijan.read more...

Find Us on FacebookFollow Us on TwitterSubscribe to Our YouTube Channel