İtmiş və ya oğurlanmış pasportun yenilənməsi

İtmiş və ya oğurlanmış pasportun Baş Konsulluq vasitəsilə əvəz edilməsi üçün tələb olunan sənədlər:

1.       Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli;

2.       18-35 yaş hədlərində kişilər üçün hərbi mükəlləfiyyətdən azad edilmə barədə hərbi biletin surəti və ya möhlət hüququ verilməsi qeydi ilə bağlı çağırış məntəqəsinə təhkim edilmə haqqında vəsiqənin əsli;

3.       Pasportun itdiyi və ya oğurlanmasına dair ərazi üzrə polis idarəsindən arayış;

4.       Pasportun surəti (olduğu təqdirdə);

5.       Ərizə - Anket;

6.       Doldurulmuş Xarici ölkədə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının uçot kartoçkası;

7.       Vətəndaşın ərizəsi Nümunə;

8.       "Green Card". “Green Card” sənədi olmadığı təqdirdə, ABŞ ərazisində qanuni yaşamasını təsdiq edən sənədin notariusda təsdiq olunmuş surəti;

9.       "Social Security";

10.   2 ədəd foto şəkil;

11.    Sənədlərin tərtib edilib göndərilməsi üçün dövlət rüsümü. 55 (əlli beş) ABŞ dolları məbləğində "money order" (nümunəyə bax) və ya “cashier’s check” (nümunəyə bax)"Payable to the Consulate General of Azerbaijan";

12.    Pasportun rəsmiləşdirilməsi üçün 40 (qırx) AZN dövlət rüsumunun ödənilməsini sübut edən qəbz. Bu rüsum Azərbaycanda pasporta müraciət edən şəxsin adına ödənilməlidir

 

Qeyd: Dövlət rüsumunun elektron ödənilməsi üçün AR Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinə (www.mia.gov.az) daxil olaraq, “Dövlət rüsumlarının, cərimələrin və xidmət haqlarının elektron ödənişi” xanasına daxil olaraq həyata keçirilməsi mümkündür.

 

Müraciət edən şəxs müvafiq qaydaya uyğun ardıcıllıqla tərtib edilmiş sənədlərlə və şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli ilə birlikdə şəxsən Baş Konsulluğa gəlməlidir.

 

Baş Konsulluğa gəlmədən öncə vaxt təyin etmək tələb olunur.  

 

Pasportun rəsmiləşdirilməsi adətən 2-3 ay müddət tələb edir.

Documents required for renewal of lost/stolen passport through Consulate General:

1. The identity card of the citizen;

2. The original certificate of registration for military or a copy of a warrant for the exemption from military for men from 18 to 35 years of age;

3. A police report on the loss or theft of the passport;

4. Copy of passport (if available)

5. Application form;

4. Registration form;

5. Letter to the Consulate (sample);

6. "Green Card". Notarized copy of the document certifying legal status in the United States, if there is no Green Card;

7. Social Security Card

8. 2 passport size photos

9. State fee for processing the documents. "Money order" (see sample) or "cashier's check" (see sample) in the amount of 55 (fifty-five) US dollars. "Payable to the Consulate General of Azerbaijan".
10. A receipt confirming the payment of state fee for 40 (forty) AZN for the passport issuance. This fee must be paid in the name of the person applying for the passport in Azerbaijan.

 

Note: Electronic payment of state fee can also be done by entering into the "Electronic Payment for State Fees, Fines and Service Fees" on the Interior Ministry's official website (www.mia.gov.az).
 
The applicant must come to the Consulate General in person together with all required documents and with the original identity card.
 
The appointment is required to visit the Consulate General.
 
Passport issuance process usually takes 2-3 months.

About

Consulate General

The opening of the Consulate General of the Republic of Azerbaijan to Los Angeles and Western States was a significant milestone in the rapidly developing bilateral ties between the United States and Azerbaijan.read more...

Find Us on FacebookFollow Us on TwitterSubscribe to Our YouTube Channel