National Leader of Azerbaijan

President of Azerbaijan
 

First Vice President of Azerbaijan
 

 

 

Sənədlərin tərcüməsi və notarial təsdiqi / Notarized translations

Sənədlərin tərcüməsi və notarial təsdiqi

Sənədlərin tərcüməsi üçün tələb olunan sənədlər:

  1. Sənədin əsli və notarial qaydada təsdiq edilmiş tərcüməsi.
  2. Vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd.
  3. Dövlət rüsumu:
    Xarici dildən Azərbaycan dilinə - 20 ABŞ dolları (sənədin hər səhifəsi üçün)
    Azərbaycan dilindən xarici dillərə - 40 ABŞ dolları (sənədin hər səhifəsi üçün)
Bütün ödənişlər “money order” (nümunəyə bax) və ya “cashier’s check” (nümunəyə bax) vasitəsilə ödənilməlidir.

Diqqət! Sənədlərin poçt vasitəsi ilə geri göndərilməsi üçün müraciətə poçt xərcləri ödənilmiş zərfin əlavə edilməsi xahiş olunur. Zərfin üzərinə dəqiq ünvanınızın yazılması və ödəniş markasının yapışdırılmasına nəzarət edin.

Sənədlərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi zamanı itirilməsi və yaxud yararsız hala düşməsinə görə Baş Konsulluq məsuliyyət daşımır.

Sənədlər tam və düzgün tərtib edilmədiyi təqdirdə icraya qəbul olunmadan ərizəçiyə geri qaytarılacaqdır.Notarized translations

Documents required for translation of documents:

1. Original and Notarized translation of the document;

2. Identity card of the citizen;

3. State fee:

From foreign language to Azerbaijani - US $ 20 (for every page of the document)

From Azerbaijani to foreign languages ​​​- 40 US dollars (for each page of the document)


All payments must be paid through "money order" (see sample) or "cashier's check" (see sample).

Attention! A prepaid return envelope is required. Make sure you write your exact address on the prepaid return envelope.

 
The Consulate General is not responsible for the loss of or damage to the documents during shipping.
 
Documents will be returned to the applicant if they are not properly compiled.

 

About

Consulate General

The opening of the Consulate General of the Republic of Azerbaijan to Los Angeles and Western States was a significant milestone in the rapidly developing bilateral ties between the United States and Azerbaijan.read more...

Find Us on FacebookFollow Us on TwitterSubscribe to Our YouTube Channel